Cookiestatement
Gebruik cookies
Op onze website gebruiken wij cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de websitebezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. Wij en derde partijen gebruiken cookies om:  
•    functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische en functionele cookies);
•    het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website gebruiksvriendelijker te maken (analytische cookies);
Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen wij, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om uw akkoord voor het gebruik van cookies.

In- en uitschakelen van cookies
In uw webbrowser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer u hiermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw browser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld. 

Verwijderen van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen, voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Gebruikte Cookies en hun functie:

.AspNetCore.Antiforgery
Deze cookie wordt gebruikt voor het tegengaan van CSRF of XSRF. Deze wordt gegenereerd op het moment dat er een geldige sessie wordt gemaakt. 

wwwchannelme_z_sid

Deze cookie wordt gebruikt om Verzuimdata in staat te stellen om mee te kijken, wanneer u daar toestemming tot geeft. 

TrustedDevice
Deze cookie wordt gebruikt om een device als trusted aan te geven voor een beperkte periode na het inloggen met 2 Factor Authenticatie. Tijdens deze periode hoeft u niet meer met 2 factor authenticatie in te loggen.

.AspNetCore.Session
Deze cookie wordt gebruikt om in een stateless protocol data bij te houden van de gebruikerssessie, zodat de server weet welke data er al is uitgewisseld en wat voor informatie er hieraan gekoppeld moet zijn. Een stateless protocol is een type protocol waarbij elke transactie op zichzelf staat en geen informatie opslaat over eerdere transacties. 

saml-session
De SAML-session cookie wordt gebruikt om een Single Sign-On sessie te beheren tussen een identiteitsprovider en een serviceprovider. Het slaat informatie op over u en de sessie, zodat u niet bij elke pagina of bron opnieuw hoeft in te loggen. 

Pastease.passive.activated

Deze cookie wordt gebruikt voor Mopinion om statistische gegevens te genereren over u. Deze cookies worden doorgestuurd om het algemene webgebruik van u te monitoren. 

Pastease.passive.chance
Mopinion wordt verder gebruikt om inhoudelijke vragen te stellen over de gegevens de beschikbaar zijn op VDNmeld. Omdat er ook een cookie wordt gebruikt, is het in theorie mogelijk om de vraagsteller te koppelen aan een bepaalde sessie omdat deze cookie hetzelfde is.

 
Uw huidige stand: Geaccepteerd Geweigerd
Datum van toestemming: